Subsidie (EIA) Energie investeringsaftrek

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2017 is de aftrek 55,5%. Gemiddeld levert EIA u 13,5% netto op.

Kom ik in aanmerking voor EIA?

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling alleen voor bedrijven. Als u de EIA wilt aanvragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd). die op de volgende link is te vinden. De energielijst is te downloaden op de internetsite van RVO.nl.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering via RVO.nl).

Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2017).


Hoe maakt u gebruik van de regeling?

  • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.

Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl. Meer informatie over de EIA vindt u op www.RVO.nl/eia

Gezien de complexiteit van de Energie Investerings Aftrek regeling adviseert Weber u de subsidieaanvraag te laten afhandelen door een daarin gespecialiseerd bureau. De aanvraag dient voor de montage te worden ingediend bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Weber Klimaattechniek BV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de regelgeving cq. verstrekking van subsidies.