Stel uw vraag

Uitfasering R22 en R404

Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van het koelmiddel R22 niet meer toegestaan. Bijvullen van de installaties en andere handelingen, zoals hergebruik, mogen niet meer worden gedaan. Uw installatie kan en mag blijven draaien, zolang er maar geen koelmiddelhandelingen nodig zijn. Dat betekent dat bij een lekkage van de installatie direct naar een oplossing moet worden gezocht. Weber Klimaattechniek adviseert u graag wat u op dat moment het beste kunt doen. Uiteraard nadat wij uw plannen en wensen goed hebben geïnventariseerd.

Retrofit R22

Wordt het ombouw naar een ander koelmiddel (retrofit) of is het toch beter om aan volledige vervanging te denken? Installaties met R22 zijn minimaal 15 jaar of ouder en hebben een groot deel van hun levensduur erop zitten. Toch kan het zijn dat er nog enkele jaren mee moet worden doorgedraaid. Bij een retrofit wordt de installatie geschikt gemaakt voor een ander koelmiddel. Hiervoor worden diverse onderdelen vervangen en is vaak een oliewissel nodig.

Uitfasering R404a/R507

Vanaf 1999 gebruikt Weber het koelmiddel R507 voor nieuwe installaties, als goede vervanger voor R22. Toen in 2013 bekend werd dat ook dit koelmiddel op termijn uitgefaseerd zou worden, zijn wij overgestapt op de goede alternatieven R407, R134a, R407c, R449a en R410a. Omdat de gebruiksduur van een nieuwe koelinstallatie minimaal 12 tot 15 jaar is adviseren wij dit middel niet meer te gebruiken. Dit geldt niet voor kleinere installaties. Hieronder een toelichting op de gewijzigde wetgeving.

Nieuwe F-gassen wetgeving per 1 januari 2015

Wat zijn de hoofdpunten uit de nieuwe wetgeving?

  • Een beperking van de productie van HFK’s.
  • De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030.
  • Verbod op het bijvullen van bepaalde groepen koudemiddelen.
  • Verbod op het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500. Het betreft hier onder andere de veel toegepaste koudemiddelen R404A en R507.

Bijvullen is tot 1 januari 2030 dan alleen nog toegestaan met geregenereerd c.q. gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 is het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden. Het bijvulverbod is niet van toepassing op installaties met een koelmiddelinhoud tot ca. 10kg R507of R404A koudemiddel.

Wat is GWP?

GWP is een Engelse afkorting en staat voor Global Warming Potential. Vrij vertaald de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan het broeikaseffect. De GWP waarde wordt uitgedrukt in kg CO2 equivalenten per kg koudemiddel.