Leveringsvoorwaarden

Weber Klimaattechniek hanteert altijd onderstaande leveringsvoorwaarden op onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of verrichten van diensten, waaronder ook wordt begrepen reparatiewerkzaamheden.
download zakelijke leveringsvoorwaarden
download consumenten leveringsvoorwaarden

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie en werken we samen met:

     Logo NVKL koude en klimaat         5936 VCA