Disclaimer

Weber Klimaattechniek besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

Weber Klimaattechniek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van de informatie op deze website (waaronder handelsnamen, teksten, visuals en/of enig ander materiaal) zijn eigendom van Weber Klimaattechniek B.V. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Weber Klimaattechniek B.V.

Beperking van aansprakelijkheid

Weber Klimaattechniek B.V. of daarbij aangesloten bedrijven, noch elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site, zal aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomstige, indirecte, of straffende beschadigingen, kosten, verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Weber Klimaattechniek worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Weber Klimaattechniek controleert de inhoud van deze websites niet en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. Weber Klimaattechniek B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.

Versie 0.1 juli 2015