Leveringsvoorwaarden

Weber Klimaattechniek hanteert onderstaande leveringsvoorwaarden op onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of verrichten van diensten, waaronder ook wordt begrepen reparatiewerkzaamheden.

Leveringsvoorwaarden zakelijk

Leveringsvoorwaarden consumenten

Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie en werken samen met:

Neem voor al uw (service)vragen contact met ons op of bel
071-545 56 56.

NVKL
NVKL