klimaatbeheersing is een hot topic…

Door constant veranderende milieueisen, wet- en regelgeving wil er met de jaren nog wel iets veranderen m.b.t. koel-, ventilatie en klimaattechniek. En daarmee ook de gestelde voorwaarden omtrent onze én uw producten. Lees hier de belangrijkste nieuwsfeiten.

Neem voor al uw maatwerkvragen contact met ons op of bel
071-545 56 56.

Uitfasering koudemiddel R22

Per 1-1-2010 is er een begin gemaakt met de definitieve uitfasering van het koudemiddel R22. Vanaf deze datum mag er in ons land geen nieuw R22 meer worden verkocht en mag er alleen nog geput worden uit de “voorraad” geregenereerde R22 koudemiddel. Aangezien geregenereerd R22 gemaakt wordt van R22 dat wordt terug geleverd uit bestaande installaties is de beschikbaarheid van R22 een zeer onzekere factor.

Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van het koelmiddel R22 niet meer toegestaan. Bijvullen van de installaties en andere handelingen, zoals hergebruik, mogen niet meer worden gedaan. Uw installatie kan en mag blijven draaien, zolang er maar geen koelmiddelhandelingen nodig zijn. Bij een lekkage aan het systeem leidt dit ertoe dat het systeem abrupt stil komt te staan en er direct naar een oplossing moet worden gezocht. Wij adviseren u graag wat u op dat moment het beste kunt doen. Uiteraard nadat wij uw plannen en wensen goed hebben geïnventariseerd.

Ook adviseren we bedrijven die nog beschikken over R22-systemen contact met ons op te nemen om de mogelijkheden voor ombouw of vervanging te bespreken wat. Dit advies geldt uiteraard nog sterker voor systemen die de primaire processen van bedrijven beïnvloeden.

  Retrofit R22

  Wordt het ombouw naar een ander koelmiddel (retrofit) of is het toch beter om aan volledige vervanging te denken? Installaties met R22 zijn minimaal 15 jaar of ouder en hebben het grootste deel van hun levensduur erop zitten. Toch kan het zijn dat er nog enkele jaren mee moet worden doorgedraaid. Bij een retrofit wordt de installatie geschikt gemaakt voor een ander koelmiddel. Hiervoor worden diverse onderdelen vervangen en is vaak een oliewissel nodig.

  Tijdelijke koeling op het moment van lekkage
  Om u op het moment van optreden van de storing van dienst te zijn, hebben wij permanent huurunits ter beschikking die in uw cel worden gereden en voor tijdelijke koeling zorgen. Dat geeft u en ons tijd om een goede beslissing te nemen. Neem hiervoor contact met ons op.

  Uitfasering R404a/R507

  Vanaf 1999 gebruiken wij het koelmiddel R507 voor nieuwe installaties, als goede vervanger voor R22. Toen in 2013 bekend werd dat ook dit koelmiddel op termijn uitgefaseerd zou worden, zijn wij overgestapt op de goede alternatieven R407, R134A en R449a. Omdat de gebruiksduur van een nieuwe koelinstallatie minimaal 12 tot 15 jaar is, adviseren wij dit middel niet meer te gebruiken. Dit geldt niet voor kleinere installaties. Hieronder een toelichting op de gewijzigde wetgeving.

  Nieuwe F-gassen wetgeving per 1 januari 2015

  Een beperking van de productie van HFK’s.
  De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030.

  Verbod op het bijvullen van bepaalde groepen koudemiddelen.
  Verbod op het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500. Het betreft hier onder andere de veel toegepaste koudemiddelen R404A en R507. Bijvullen is tot 1 januari 2030 dan alleen nog toegestaan met geregenereerd c.q. gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 is het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden. Het bijvulverbod is niet van toepassing op installaties met een koelmiddelinhoud tot ca. 10kg R507of R404A koudemiddel.

   

  Wat is GWP?
  GWP staat voor (Global Warming Potential). Vrij vertaald de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan het broeikaseffect. De GWP-waarde wordt uitgedrukt in kg. CO2equivalenten per kg. koudemiddel.

  Meer weten?

  We adviseren u graag over de juiste koeltechnische oplossingen en installaties voor uw situatie. Ook maatwerk is mogelijk!
  Neem contact met ons op of bel 071 – 545 56 56.

  8 + 7 =